Kumpulan Font Unik Nama Facebook Yang Masih Work 2015 2016

Kumpulan font Unik yang masih work 2015,

Keyword : Font unik 2015,akun unik Facebok

Cara Menggunakan :
1. Buka Proxy www.hidefap.com atau proxy lain
2. Masukkan Url m.facebook.com kemudian klik GO.
3. masuk Facebook, Buka Pengaturan Bahasa facebook, Ubah Ke spanyol
4. Selanjutnya tinggal kamu ubah nama kamu dengan font di bawah ini ! Silahkan Kreasikan Sendiri !

͟ ҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿E̳̿l̳̿i̳̿n̳̿҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿͟C̳̿i̳̿n̳̿t̳̿a̳̿k̳̿u̳̳̿̿ ҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿͟h̳̿a̳̿n̳̿y̳̿a̳̿ U̳̿n̳̿t̳̿u̳̿k̳̿m̳̿u̳̿͟҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
Jikặ’Mệmặng-DirimùLặhɸ ɸTùlặng’Rùşùkkù KauAkan’Kembaliɸ ɸPada’Tubuh-Ini
͟ ҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿C̳̿i̳̿n̳̿t̳̿a̳̿k̳̿u̳̳̿̿ ҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿͟h̳̿a̳̿n̳̿y̳̿a̳̿ U̳̿n̳̿t̳̿u̳̿k̳̿m̳̿u̳̿͟҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
1.font ‘NKO ߐ ߌ ߍ ߎ ߏ ߘ ߙ ߚ ߊ ߋ ߓ ߔ ߕ ߗ ߡ ߢ ߢ ߑ ߒ ߫ ߺ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ ߠ 2.font ‘Tibt ༀ ༀ ༁ ༁ ༂ ༂ ༃ ༃ ༄ ༄ ༅ ༅ ༆ ༆ ༇ ༇ ༈ ༈ ༉ ༉ ༊ ༊ ་ ་ ༌ ༌ ། ། ༎ ༎ ༏ ༏ ༐ ༐ ༑ ༑ ༒ ༒ ༓ ༓ ༔ ༔ ༕ ༕ ༖ ༖ ༗ ༗ ང༘ ང༘ ང༙ ང༙ ༚ ༚ ༛ ༛ ༜ ༜ ༝ ༞ ༞ ༟ ༟ ༠ ༠ ༡ ༡ ༢ ༢ ༣ ༣ ༤ ༤ ༥ ༥ ༦ ༦ ༧ ༧ ༨ ༨ ༩ ༩ ༪ ༪ ༫ ༫ ༬ ༬ ༭ ༭ ༮ ༮ ༯ ༯ ༰ ༰ ༱ ༱ ༲ ༲ ༳ ༴ ༴ ང༵ ང༵ ༶ ༶ ང༷ ང༷ ༸ ༸ ང༹ ང༹ ༺ ༺ ༻ ༻ ༼ ༼ ༽
͟ ҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿n̳̿҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿͟҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿͟͟҉̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿

Nama depan : (ཌ̳̳ཌ̵̿̿ཋ̶̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̔̔̔̿̿̔̔̔ )
nama belakang : (ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕)

ཌ̳̳ཌ̵̿̿ཋ̶̿̿ ̿̿̿̿̿̿̿̿̔̔̔̿̿̔̔̔ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕ ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕ཋ̿ད̿ད̳
ཌ̳̳ཌ̵̿̿ ཋ̶̶̿ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕ ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕ ཌ̳̳ཌ̵̿̿ཋ̶̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̔̔̔̿̿ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕ ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕ ཌ̳ཌ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཆ҉ཆ҉
ߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺ
nama depan: ཌ̳ཌ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿ཋ̿
nama belakang: ཆ҉ཆ҉
akun sisir: ﻟﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻬﻬﻬﻬﻪ ﻟﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻬﻬﻬﻬﻪ
ﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠ
ʢ͡ʚȉ͜͡͡ȉɞ͡ʡ ᷿᷊᷿᷊᷿᷊᷾᷋͋͋͋͋͋᷾͋͋͋͋͋᷾͋͋͋͋͋᷾᷋᷾͟᷍h̳̿o̳̿s̳̿i̳̿k̳̿ B̳̿o̳̿j̳̿e̳̿s̳᷊᷿᷊᷿᷊̿̿᷾᷾᷋͋͋͋͋͋᷾͋͋͋͋͋᷾͋͋͋͋͋᷾᷋͟᷍ʢ͡ʚȉ͜͡͡ȉɞ͡ʡ
ﱞﱞ ﱞﱞ ﱞﱞ ﱞﱞ
nama panjang
nama depan: Sekalipun-akutak’pernahbisa Mendapatkanmu’Seutuhnyadi-sisiku
nama belakang: Namunaku’akanselalu-berjuang Hingga’akhiraku-menutupmata
nama depan: Saatdirimu’tiadasepidan-galau
Semakinterasa-dibenahku’ini
nama belakang: Nmunkuttap’brthandlm-Ksndirian
hingga-kausadar’kudisniutkmu
nama depan: Kucobatuk-bertahan’dalam
kisahini’Takbisakah-sejenak
nama belakang: Kaujangan’pergi By’AndiSaputra-siahaan

Akun : kupu kupu ʬʬ-ʚïɞ Hosik Bojes ʬʬ-ʚïɞ

Nama Depan : A̳̿n̳̿d̳̿i̳̳̿̿’S̳̿a̳̿p̳̿u̳̿t̳̿r̳̿a̳̿-̳̿S̳̿i̳̿ a̳̿h̳̿a̳̿a̳̿n̳̿B̳̳l̿o̳̿g̳g̳̿r̳̿̿
Nama belakang: K̳̿e̳̿m̳̿a̳̿r̳̿i̳̿n̳̿-a̳̿d̳̿a̳̿l̳̿a̳̿h̳̿’m̳̿e̳̿m̳̿o̳̿r̳̿i̳̿ Tu̳̿k̳̿e̳̿s̳̿o̳̿k̳̿h̳̿a̳̿r̳̿i̳̿)
Ꮎ-͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞-Ꮎ Ꮎ͜Ꮎ͡ຶ͜ຶ͡Ꮜ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍Ꮯ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍Ꮋ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍Ꮖ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍Ꮋ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍Ꭺ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍͡ຶ͜ຶ͡Ꮎ͜Ꮎ Ꮎ͜Ꮎ͡ຶ͜ຶ͡Ꮇ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍Ꭺ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍Ꭰ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍Ꭺ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍Ꭱ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍Ꭺ̸᷽᷿᷊᷾᷋͞᷍͡ຶ͜ຶ͡Ꮎ͜Ꮎ Ꮎ-͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞Ꮖ͟͞-Ꮎ
‘ﱞ
ཋ̿ད̿ད̳
ཋ̛́̂̃̄̅̆̇̈̉̀̊̋̌̍̎̏̑̒̓̔̐̿̚̕
Дndi-Ѽ҆҆҆҆ѽ҆҆҆҆’ Siahaan
ᎻᎤᏚᏐᏦ ᏴᎤᎫᎬᏚ
Nama kalian

wajah : 乡人罒 ェ罒人乡凸艹 ェ罒メ凸
卌父罓 ェ罓父卌
个本 罒ェ罒本个
凸冖へ冖凸

Angka tomat tempe angka: Томат-Яр.чооо Темре-Яр.зооо

͡ຶ͜ຶ̿̔̔̔ ̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿͡ཋ ̵̿̿ད̶̿̿ད̳̳͡ຶ͜ຶ͡͡ຶ͜ຶ͡ ཌ̳̳ཌ̵̿̿ཋ̶̶̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ཆ҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉ ͡ຶ͜ຶ̿̔̔̔̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿͡ཋ̵̿̿ད̶̿̿ད̳̳͡ຶ͜ຶ͡͡ຶ͜ຶ͡ ཌ̳̳ཌ̵̿̿ཋ̶̶̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿ཆ҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉

デヷヸヹヺーーー ゅゅゅゅ
ʭ͡ȉ͡ຶ͜ຶ͡ȉ͡ʭnama kalianʭ͡ȉ͡ຶ͜ຶ͡ȉ͡ʭ

Panah: くーーーミ
garis:
nama depan: ojokngaku areksuro’boyo
nama belakang: nekgak dadi’bonek
ﱞﱞ ﱞﱞ ﱞﱞ ﱞﱞ ﱞﱞ ﱞﱞ
ﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿ
ﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿﹿ

Ditulis Oleh : Andi Saputra Siahaan

Source : http://andi002.blogspot.com
http://asswap.xtgem.com
http://unikers.mwb.im
http://infodariandi.blogspot.com
http://katasosial.blogspot.com
http://my-love.yn.lt

Tinggalkan Balasan